TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ RIZA BEYANI
İşbu beyanı onaylayarak, DESTEL, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, DESTEL tarafından tarafıma verilmekte olan hizmetler kapsamında, http://www.destel.com.tr web sitesi’ne sağladığım ad, soyad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) tarafıma her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rıza verdiğimi, bu kapsamda bu bilgilerimde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu DESTEL'e yazılı olarak bildireceğimi ve güncel bilgilerimi içeren yeni bir beyannameyi imzalayarak DESTEL'e temin edeceğimi,

Tarafımca verilmiş işbu rızanın geri alınabilir olduğu konusunda bilgim olduğunu ve bu doğrultuda DESTEL'e, ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse redbildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğimi, reddetme hakkımı İYS (İleti Yönetim Sistemi) üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

.

Back to Top
Close Zoom