İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Anasayfa » İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Destel şirketindeki tüm çalışanlar, girişimciler ve diğer ziyaretçiler de dâhil olmak üzere işyerinde bulunan herkesin sağlık, güvenlik ve refahını sağlamayı taahhüt eder. Destel şirketin, bu kapsamdaki taahhüdünü organizasyon dahilindeki ürünler, hizmetler ve insanlarla ilgili tüm faaliyetlerle birleştirdiği sağlık ve güvenlik yönetimi sistemi yoluyla göstermektedir.

Destel içerisinde çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçilerin güvenli çalışma sorumluluğunu taşımak, kendi sağlık ve güvenlikleri için tüm önlemleri almak ve davranışları sonucu etkilenebilecek diğer tüm insanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurmak gibi dikkat etmeleri gereken görevleri bulunmaktadır.

Destel ilgili tüm faaliyetlerde ihtiyaç olduğu zaman işletmede çalışanlardan ve/veya dışarıdan hizmet alımıyla uygun uzmanlardan yararlanarak iş sağlığı güvenliği koşullarını iyileştirmek için tüm adımları atacaktır.

Topluma, çalışanlarına, insana duyarlı yaklaşımı ve anlayışı ile; yatırımlarını insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak İş Sağlığı Güvenliği kapsamında aşağıdaki taahhütleri yerine getirmektedir;

 

  • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki ulusal ve ilgili uluslararası ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymak
  • Kullanılan teknolojinin sağlık ve güvenlik etkilerini göz önünde tutmak ve gerekli tedbirleri almak, alınmasını sağlamak/sağlatmak
  •  Organizasyonun her kademesinde iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerine uygun ortak bir bakış açısı sağlamak
  •  Sürekli gelişimi teminat altına almak için tüm çalışanlarına ve paydaşlarına eğitim ve açık iletişim imkânı sağlamak

 

  • Tüketicilerin mevcut ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetleri sunmak
  • Tedarikçileri, paydaşları ve müşterileri ile kazan kazandır prensibi ile iş birliği ve güven içerisinde çalışmak
  • Yönetim sistemi kapsamındaki tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilincini daima ön planda tutmak

 

Destel iç standartlar, politikalar ve prosedürlerin yanı sıra dış kaynaklı bağlayıcı kurallar ve kanunları da içerecek şekilde bir İSG-YS uygulayacak ve sürdürecektir. Bu standartlar işletmede sürekli iyileşmenin sağlanabilmesini kolaylaştırmak amacıyla bütünlük ve etkinliğin korunduğundan emin olmak için düzenli olarak izlenecektir.