IT Hizmet Yönetim Politikamiz

Anasayfa » IT Hizmet Yönetim Politikamiz

Müşteri Odaklılık: Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve bunları karşılayacak yüksek kaliteli BT hizmetleri sunmak.
Sürekli İyileştirme: BT hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek için düzenli olarak gözden geçirme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.
Uygunluk ve Uyum: ISO 20000-1 standardı ve diğer ilgili yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamak.
Kaynak Yönetimi: BT hizmetlerinin etkin bir şekilde sağlanabilmesi için gerekli kaynakları sağlamak ve yönetmek.
Risk Yönetimi: BT hizmet yönetim süreçlerindeki riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve yönetmek.
Eğitim ve Farkındalık: Tüm personelin, ilişkili oldukları konularda BT hizmet yönetimi politikalar ve prosedürler konusunda eğitimli ve farkında olmasını sağlamak.