Kişisel Verilerin Korunması

Anasayfa » Kişisel Verilerin Korunması

Destel Bilişim Çözümleri A.Ş., kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya ve kişisel verileri işlerken verinin güvenli bir şekilde saklanmasına büyük önem vermektedir.

Kanun kapsamında uygulanan tüm yükümlülükleri yerine getirirken şirketimiz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir: – Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, – Doğru ve gerektiğinde güncel olma, – Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, – İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, – İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

Yukarıda belirtilen yasa uyarınca, siz değerli müşterilerimizi aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, aşağıdaki hususlarda bizden her zaman bilgi edinebileceğinizi bildirmekten memnuniyet duyarız: – Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, – Kişisel veri işlenip işlenmediği, – Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, – Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler, – Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi talebi, – İlgili yasa uyarınca, öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna (KVK Kanunu) ait metin, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun resmi web sitesinden edinilebilmektedir. .